overhead shot of various fruits and vegetables

Groenten en fruit beter bewaren

Omdat het tot stand brengen van de wereldvrede iets meer moeite vraagt dan het schrijven van een blog, krijg je vandaag de oplossing voor een ander prangend probleem voorgeschoteld. Eindelijk een antwoord op de vraag: “Hoe groenten en fruit beter bewaren?”. Beter bewaren begint bij… Beter aankopen! Groenten en fruit

colorful bottles with smoothies beside carrots ginger leaves and berries

De chille koelkast

Het zaadje van “de chille koelkast” werd geplant toen ik eind 2022 op het werk opleiding gaf over rationeel omgaan met energie. Elke lesgroep kon ruwweg worden opgesplitst in 3 categorieën: De eerste methode geniet de voorkeur. Niet alleen vanuit ecologisch en economisch standpunt, maar ook met de voedselveiligheid in