colorful bottles with smoothies beside carrots ginger leaves and berries

De chille koelkast

Het zaadje van “de chille koelkast” werd geplant toen ik eind 2022 op het werk opleiding gaf over rationeel omgaan met energie. Elke lesgroep kon ruwweg worden opgesplitst in 3 categorieën: De eerste methode geniet de voorkeur. Niet alleen vanuit ecologisch en economisch standpunt, maar ook met de voedselveiligheid in