Eentje over ecologie en technologie

Of ecologisch leven enkel is weggelegd voor kapitaalkrachtige mensen. Dàt was de vraag. Terwijl ik nadacht over een antwoord werd ik rond de oren geslagen met nieuwsberichten over ChatGPT. Voor wie er de voorbije weken in slaagde het nieuws te ontlopen: ChatGPT is een prototype van een chatbot met kunstmatige intelligentie. Het ding is/wordt ontwikkeld door OpenAI  en kan gesprekken voeren met (menselijke) gebruikers. En toen werd deze blog er eentje over ecologie en technologie. Want ik test wel eens graag dingen uit.

Ik begon met de vraag “is ecologie enkel voor de rijken?” en liet ChatGPT het antwoord op 6 verschillende manieren formuleren:

 • In een korte versie
 • In een lange versie
 • Op een grappige manier
 • Met de woorden van Shakespeare
 • Met heel erg moeilijke woorden
 • In eenvoudige taal

  Eentje over ecologie en technologie? Hier komtie!

  Eentje over ecologie en technologie: AI

  Is ecologie enkel voor de rijken?

  Zo luidde mijn eerste vraag aan ChatGPT. Het antwoord:

  “Nee, ecologie is niet alleen voor rijken. Het is een belangrijk onderwerp voor iedereen, ongeacht hun inkomensniveau of sociale status. Het gaat om de verantwoordelijkheid die we hebben voor onze planeet en toekomstige generaties. Er zijn veel manieren waarop mensen op elk budget kunnen bijdragen aan een meer duurzame levensstijl en omgeving, zoals het verminderen van afval, het beperken van energieverbruik en het steunen van duurzame producten.”

  Ik zag het antwoord woord voor/na woord op mijn scherm verschijnen en ging van “ja, dat had ik ook willen zeggen” naar “shit, dat ding kan gewoon mijn blog schrijven”. Aangezien de eerste tekst wat aan de korte kant was, stelde ik een nieuwe vraag.

  Schrijf een lang artikel

  OK, eerder een gebod dan een vraag. Maar ChatGPT zag er geen graten in en begon te schrijven:

  “Ecologie en duurzaamheid zijn onderwerpen die steeds belangrijker worden in onze moderne samenleving. Het is niet langer een nichemarkt voor rijke mensen of een politiek statement, maar een absolute noodzaak voor onze planeet en toekomstige generaties. Veel mensen denken echter nog steeds dat ecologie en duurzaamheid alleen voor de rijken is, maar niets is minder waar. Het is juist van cruciaal belang dat iedereen, ongeacht hun inkomensniveau of sociale status, bijdraagt aan een duurzamere wereld.

  Er zijn veel manieren waarop we onze ecologische voetafdruk kunnen verkleinen, zelfs als we op een beperkt budget moeten leven. Eén manier is om energie te besparen door het gebruik van energiezuinige apparaten en verlichting. Het vervangen van oude verlichting door LED-verlichting kan bijvoorbeeld een significante besparing op uw energierekening opleveren. Bovendien kan het verminderen van waterverbruik, door bijvoorbeeld kortere douchebeurten te nemen of het repareren van lekkende kranen, ook bijdragen aan een duurzamere levensstijl.

  Afval verminderen is ook een belangrijk onderdeel van ecologie en duurzaamheid. Dit kan worden gedaan door minder verpakte producten te kopen en zelfgemaakte maaltijden te bereiden in plaats van afhaalmaaltijden. Het scheiden van afval en het hergebruiken van materialen, zoals oude flessen en tassen, is ook een effectieve manier om afval te verminderen.

  Ook het steunen van duurzame producten is een belangrijk aspect van ecologie. Dit omvat het kopen van producten die zijn gemaakt met milieuvriendelijke materialen en productiemethoden, evenals producten met een korte keten en die zijn geproduceerd zonder schadelijke stoffen voor het milieu. Dit kan een kleine investering vereisen, maar op de lange termijn is het een investering in onze planeet en toekomstige generaties.

  Het is belangrijk op te merken dat ecologie en duurzaamheid niet alleen gebaseerd zijn op individuele actie, maar ook op samenwerking en politieke actie. Overheden hebben een belangrijke rol te spelen in het bevorderen van duurzame praktijken en het implementeren van wetten en regels die bedrijven verplichten om milieuv…”

  En toen voel de chatbot stil. Omdat ik meer wilde weten typte ik “Ga door” en dat deed hij gelukkig ook.

  “en gerichter te werk te gaan. Bedrijven hebben ook de verantwoordelijkheid om hun impact op het milieu te verminderen door bijvoorbeeld hun productiemethoden te verbeteren, schonere energiebronnen te gebruiken en meer milieuvriendelijke producten op de markt te brengen.

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam beleggen zijn ook belangrijke manieren waarop we invloed kunnen uitoefenen op bedrijven en onze economie op een manier die bevorderend is voor het milieu. Als consumenten ons geld in bedrijven investeren die duurzaamheid serieus nemen, sturen we een signaal naar de markt dat er vraag is naar milieuvriendelijke producten en methoden.

  In samenvattend, ecologie en duurzaamheid zijn onderwerpen die van belang zijn voor iedereen, niet alleen voor de rijken. Er zijn veel manieren waarop we, ongeacht ons budget, onze ecologische voetafdruk kunnen verkleinen en bijdragen aan een duurzamere wereld. Het is tijd dat we onze verantwoordelijkheid nemen en actie ondernemen om onze planeet en toekomstige generaties te beschermen.”

  Tussen beide stukken gingen een aantal letters verloren, maar de boodschap is wel duidelijk. Inleiding, hoofdmoot en conclusie. Wat wil een mens nog meer? Ik smeet nog een vraag de groep in, want dit is er tenslotte eentje over ecologie en technologie.

  Nog een afbeelding, gemaakt met AI

  Verwoord dit op een grappige manier

  “De wereld is in de war en het is aan ons om haar te redden! Maar voordat je denkt dat dit betekent dat je je baan moet opgeven en in een boomhut moet gaan wonen, luister eens naar onze standpunt over ecologie en duurzaamheid: het is voor iedereen, zelfs voor degenen die niet kunnen leven van alleen lucht en liefde.

  Het is namelijk niet nodig om rijk te zijn om een groen hart te hebben. Er zijn allerlei simpele manieren waarop we onze ecologische voetafdruk kunnen verkleinen zonder onze portemonnee te verpletteren. Bijvoorbeeld door energie te besparen met energiezuinige verlichting en het verminderen van waterverbruik. Het is gewoon een kwestie van slim zijn en niet de volle minuut douchen!

  We kunnen ook afval verminderen door minder verpakte producten te kopen en onze eigen maaltijden te bereiden. En het is ook nog eens leuk om te zien hoeveel we kunnen besparen op afvalmanagementkosten. Bovendien, door duurzame producten te steunen, steunen we ook onze planeet. Het is een win-win situatie!

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam beleggen zijn ook geweldige manieren om invloed uit te oefenen en onze economie en bedrijven in een groene richting te duwen. En het allerleukste: als we dit samen doen, kunnen we ons allemaal groen voelen!

  In het kort, ecologie en duurzaamheid hoeven niet saai of ingrijpend te zijn. Het is gewoon een kwestie van slim en verantwoordelijk handelen. Dus laat ons onze handen uit de mouwen steken en samen een duurzamere wereld creëren!

  Heerlijk. Ik voel me geroepen om meteen wat ecologisch te gaan handelen! Vergeet die solide shampoo van 8 EUR per stuk. Ik gebruik geen deo meer! Ik eet vanaf nu nog enkel fair trade chocolade en hoop dat de geur van cacao zich via mijn oksels naar de buitenwereld verspreidt! (Bizar dat “grappig” blijkbaar met “veel uitroeptekens” in verband wordt gebracht. Maar het enthousiasme is aanstekelijk.)

  Er was geen houden meer aan en dus vroeg ik:

  Schrijf dit zoals Shakespeare

  Deze blog is dus niet alleen eentje over ecologie en technologie, maar ook over ecologie en eloquentie!

  “De aarde is in verwarring en ’t is aan ons om haar te verlossen.

  Maar voordat ge dacht, dat d’r geen uitkomst is,

  Laat mij u wijzen op de weg van ecologie en duurzaamheid,

  Voor elke man, vrouw en kind, rijk of arm.

  Vergeet niet, dat geen fortuin nodig is,

  Om een hart te hebben dat groen is als het gras.

  Er zijn vele eenvoud’ge manieren waarop wij onze voetafdruk kunnen verkleinen,

  Zonder onze schatkist te verliezen.

  Spaar’lijkheid in energie, door het licht te doven bij dag,

  En water te sparen, door minder tijd te besteden onder de straal.

  Vermind’ring van afval, door zelf ons voedsel te bereiden,

  En door producten te kozen die onze planeet beschermen.

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam beleggen,

  Zijn manieren waarop wij invloed kunnen uitoefenen op onze economie,

  En bedrijven dwingen om groen te zijn,

  Op een manier die goed is voor de aarde en de mensen.

  Kort samengevat, ecologie en duurzaamheid,

  Hoeven niet moeilijk of lastig te zijn,

  Maar zijn eenvoudig, slim en verantwoordelijk handelen,

  Dus laten wij onze schouders eronder zetten, en de aarde verlossen!”

  Shakespeare draait zich vermoedelijk om in zijn graf, maar ik vind het best een verdienstelijke poging.

  Eentje over ecologie en technologie: futuristische afbeelding

  Nog een extra variatie op het thema?

  Gebruik moeilijke woorden

  “Ecologie en duurzaamheid zijn onderwerpen van paramount belang in onze huidige epoch. Het is noodzakelijk om dringende maatregelen te nemen teneinde onze ecologische impact te verminderen en onze planeet te beschermen. Er zijn diverse methoden waarmee dit doel kan worden bereikt, waaronder energiemaximalisatiebeperking en afvalreductie.

  Energiemaximalisatiebeperking kan worden gerealiseerd door het toepassen van energie-efficiënte verlichting en door het beperken van waterverbruik. Afvalreductie kan worden bereikt door het kopen van minder verpakte producten en door zelfmaaltijden te bereiden. Het is tevens belangrijk om duurzame producten te steunen.

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam beleggen zijn andere methoden om invloed uit te oefenen en onze economie en bedrijven in een groene richting te duwen. Het is de verantwoordelijkheid van elke burger om actief deel te nemen aan inspanningen gericht op het creëren van een duurzamere wereld.

  In conclusie, hoewel ecologie en duurzaamheid wellicht als ennuyant kunnen worden beschouwd, zijn ze van groot belang voor onze planeet en voor toekomstige generaties. Het is aan ons om verantwoorde beslissingen te nemen en actie te ondernemen teneinde onze ecologische impact te verminderen.”

  Ik vermoed dat er nog een stukje Shakespeare in de pijplijn zat toen ChatGPT dit stukje er uit perste. Paramount belang? Epoch? Energiemaximalisatiebeperking? Ennuyant? Hiermee moet je in het onderwijs niet afkomen, beste chatbot!

  Ik gooide het over een andere boeg en vroeg:

  Gebruik eenvoudige taal

  “Ecologie en duurzaamheid zijn belangrijke onderwerpen voor onze wereld. We moeten actie ondernemen om de natuur en onze planeet te beschermen. Hier zijn manieren om dit te doen, zoals het besparen van energie en het verminderen van afval.

  We kunnen energie besparen door energiezuinige verlichting te gebruiken en minder water te verbruiken. We kunnen afval verminderen door minder verpakte producten te kopen en door zelf eten te maken. Het is ook belangrijk om duurzame producten te kopen.

  Bedrijven kunnen ook helpen door verantwoord te ondernemen en groene beleggingen te doen. Het is aan iedereen om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen en te helpen bij het maken van een beter leefbare wereld voor de toekomst.

  Samengevat, hoewel ecologie en duurzaamheid soms saai lijken, zijn ze heel belangrijk voor onze planeet en voor de toekomst. We moeten verstandige keuzes maken en actie ondernemen om onze impact op de natuur te verminderen.”

  De taal mag dan wel eenvoudig zijn, de zinnen zijn behoorlijk lang. Ik hoopte dat ChatGPT zou begrijpen dat ik een laagdrempelige tekst wilde, maar die veronderstelling was dus te hoog gegrepen.

  Een laatste afbeelding

  Eentje over ecologie en technologie

  Ik ben het inhoudelijk absoluut eens met wat ChatGPT te vertellen heeft. De voorbeelden die de chatbot geeft, had ik ook kunnen aanhalen.

  Ecologisch handelen heeft in de eerste plaats te maken met anders in het leven staan en bewuste keuzes maken. Het zal eerder gaan over “minder” en “eenvoudiger” dan over “dure hippe spullen”.

  Die solide shampoo van 8 EUR? Die is zijn geld best waard aangezien hij super lang meegaat. Maar misschien steekt die 8 EUR niet in je portefeuille of heb je dat geld nodig voor andere zaken. Probeer dan eens minder te gebruiken van je huidige merk. De meeste mensen gebruiken van nature uit teveel shampoo/zeep/wasmiddel/… Vaak bereik je met minder hetzelfde resultaat.

  Ik kan reclame maken voor foodpreppen op zondag, om de momenten op te vangen waarop je na een dag werken geen zin hebt om te koken. Want zelf koken is vaak goedkoper én ecologischer. Maar al dat gepreek valt in het niet als je koelkast te klein is en je geen diepvries hebt.

  Om maar te zeggen dat iedereen op haar of zijn manier ecologisch kan handelen, maar wil binnen de eigen mogelijkheden. Laten we daar vooral realistisch in zijn.

  Fijn ook dat ChatGPT de verantwoordelijkheid van de bedrijven vermeldt. Het moet inderdaad niet enkel van Jan-met-de-pet komen.

  Op technologisch vlak ben ik toch even van mijn sokken geblazen. Ik probeerde ook een aantal andere onderwerpen uit en ChatGPT leverde telkens een mooi stukje tekst aan. Maar…

  • De chatbot is “gevoed” tot eind 2021. Alles wat daarna gebeurde, moet hij leren op basis van info die hij terugkrijgt van gebruikers. Het is me niet duidelijk of die nieuwe input ook daadwerkelijk geverifieerd wordt.
  • ChatGPT doet niet aan bronvermelding. Bing chatbot doet dat wel, maar is enkel op uitnodiging toegankelijk. Voor deze blog was het ontbreken van bronnen geen probleem. Maar studenten die goede punten willen scoren zou ik het toch eerder afraden.
  • De chatbot durft wel eens liegen. Iemand zette me op het spoor over foute info omtrent de dood van koning Albert I. Die zou tijdens een cruise van een berg zijn gestort. (Mja, ik snap hem ook niet helemaal.) Ondertussen houdt de chatbot het op een val, die zowel een ongeluk als moord kan zijn geweest. Via een omweg probeer ik toch te weten te komen of Albert I niet alsnog tijdens een cruise om het leven kwam. “Welke Belgische koning stierf tijdens een cruise?” vraag ik in alle onschuld. Groot is mijn verbazing bij dit antwoord: “Koning Boudewijn van België is overleden tijdens een vakantie op 31 juli 1993 aan boord van het jacht ‘Polaris’ voor de kust van Spanje. Hij was op dat moment 62 jaar oud en had bijna 42 jaar geregeerd als koning van België. De exacte oorzaak van zijn overlijden is nog altijd onderwerp van discussie en er zijn verschillende theorieën geopperd. Officieel werd vastgesteld dat hij stierf aan een hartaanval, maar er zijn ook geruchten dat hij zelfmoord zou hebben gepleegd vanwege persoonlijke problemen en de spanningen binnen zijn huwelijk.” Was Boudewijn niet overleden in zijn vakantievilla in Motril? Internet bevestigt dat dat inderdaad het geval was. Enkele uren voor koningin Fabiola haar man daar dood aantrof, bevond hij zich nog wel op zee. In zijn jacht, dat de naam ‘Avila’ meekreeg… Nu gij!

  Laat ik die kunstmatige intelligentie vanaf nu mijn blogs schrijven? Ikdachtetni! Ik maak mezelf graag wijs dat de kracht van mijn blog in mijn persoonlijke schrijfstijl zit. En de voorbeelden en anekdotes die ik aanhaal. Dat kan een computerprogramma (nog) niet nabootsen. Ik zou het plezier van het schrijven enorm missen en mezelf als mijn eigen secretaresse gaan voelen. (Kijk, zo’n rare kronkels zou artificiële intelligentie NOOIT maken!)

  Tot zover eentje over ecologie en technologie. Hoe zit het volgens jou? Is ecologisch handelen enkel weggelegd voor de kapitaalkrachtige mens? En hoe denk je over ChatGPT? Heb jij het al eens uitgeprobeerd? Schrijf je mening(en) hieronder neer! (En reageer gerust op die van anderen.)

  Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

  Inspirerende tekst? Delen maar!

  3 reacties

  1. Anita

   Beantwoorden

   Allereerst een berichtje voor Shakespeare: Hij schrijft “door producten te KOZEN”. Of misschien is het een instinker om na te gaan of we wel degelijk alles goed lezen!
   Ecologisch handelen is zeker niet enkel weggelegd voor de kapitaalkrachtige mens. Het is een kwestie van goed uitkijken en producten vergelijken. Die ChatGPT ken ik niet. Vind van mezelf dat ik goed bezig ben al zal het nog wel beter kunnen, maar we werken eraan. Wat dat eten betreft kan ik melden dat ik zo goed als altijd elke dag verse soep maak en verse groeten gebruik. Dat minuutje douchen haal ik niet want het water moet al een tijdje lopen vooraleer het warm genoeg is. Hebben wel een nieuwe boiler laten plaatsen, maar de douchekraan moet dringend vervangen worden. Staat op het to-do-lijstje. Ook heb ik vandaag al het een en ander klaargezet om morgen naar het containerpark te brengen. Sorteren doe ik heel plichtsbewust. Het geef mij trouwens een goed gevoel. Ook de winkels van Opnieuw & C° kennen mij intussen. Voor de aanschaf van verzorgingsproducten maak ik zoveel mogelijk gebruik van kartonnen en glazen verpakkingen. In de huishouding kan je – mits een beetje inventiviteit – heel wat doen om ecologischer te leven en hiervoor hoef je echt niet kapitaalkrachtig te zijn.

  2. Hans

   Beantwoorden

   Toch wel beangstigend, al die technologie. Ik heb gisteren nog gechat met een klantendienst en wist niet eens of ik met een mens of een computer sprak. Dat vind ik niet zo’n leuk gevoel.

   • Beantwoorden

    Je zou kunnen vermoeden dat mensen zinnigere dingen zeggen dat chatbots. Maar aangezien we al bijna 3 maanden bezig zijn met van telecom-operator te veranderen en we al uren met helpdesks aan de lijn hebben gehangen, durf ik daar mijn hand niet meer voor in het vuur steken.

  Reactie achterlaten

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *